Bedrijven

Voor bedrijven kunnen wij de volgende zaken uitvoeren;

  • Verzorging van de complete bedrijfsboekhouding.
  • Controle van de door u ingevoerde boekhouding.
  • Opstellen van jaarrekeningen.
  • Verzorging van loonadministratie inclusief periodieke aangifte.
  • Verzorging van periodieke aangifte BTW.
  • Verzorging van aangifte VPB (Vennootschapsbelasting).
  • Advisering bij bedrijfsovernames.
Al vanaf de start van de onderneming heeft Ahneta zich dienstverlenend voor het MKB geprofileerd. Het pakket aan diensten voor het MKB is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid.
 
Door de wijziging van wetgeving verzorgt Ahneta ook voor besloten vennootschappen (B.V.) het complete traject vanaf controle boekhouding tot opstelling van de jaarrekening en de aangifte VPB.
 
Uiteraard kunnen ook de eenmanszaak (ZZP’er) of de vennootschap onder firma (V.O.F.) door Ahneta worden begeleid.
Alvorens Ahneta voor uw bedrijf werkzaamheden kan verrichten wordt er eerst met u een prijsafspraak gemaakt. In de prijsafspraak wordt helder weergegeven welke werkzaamheden Ahneta voor u zal gaan verrichten en wat de uitvoering van deze werkzaamheden u gaat kosten.
 
Indien Ahneta voor u de complete boekhouding verzorgt wordt duidelijk aangegeven op hoeveel boekingen de prijsopgave is gebaseerd. Hierop is een met u overeengekomen marge van meer of minder boekingen van toepassing. Worden er minder boekingen verricht ontvangt u een restitutie van honorarium en indien er meer boeking verricht moeten worden wordt de meerprijs aan u extra gedeclareerd. De declaratie wordt u per maand of per kwartaal toegezonden.